close
تبلیغات
ثبت لینک و بنر در اینجا
کسب درآمد اینترنتی
تبلیغات پاپ آپ
loading...
YourAds Here YourAds Here

مقالات سئو

بازدید : 43
چهارشنبه 1 مرداد 1399 زمان : 11:58


** ۲۰ گزینه از شایسته ترین وب سایت ها برای بک پیوند **

۱- بک لینک و پیوند مجانی از hatenablog.com
گونه پیوند: سیستم وب لاگ دهی اتوریتی : ۹۲ اسپم اسکور: ۳

یک خدمت وب لاگ دهی با اتوریتی بالا و اسپم اسکور بسیار ذیل.

وارد تارنما گردید و یک وب لاگ تولید نمایید، بعداز تولید وب لاگ نشانی سئو در مشهد کاغذ شما این چنین خواهد بود example.hatenablog.com

در وب لاگ خویش مطلبی را منتشر فرمائید و با واژه و کلمه کلیدی دلخواه به سایتتان پیوند دهید.

سفارش می کنم برای سود حداکثری از هر مطلبی که در هر سایتی منتشر میکنید، به دیده یک ریپورتاژ به آن نگاه نمایید و فکر کنید که هزینه متعددی را برای تکثیر پرداخت نموده اید، در این‌حالت به شایسته ترین صورت ممکن یک متن غیر اسکن فراهم می‌کنید.

مقاله پیشنهادی: لینک و پیوند سازی داخلی چه می‌باشد؟

۲- بک لینک و پیوند مجانی از articleted.com
مدل لینک و پیوند: نوشته‌علمی اتوریتی : ۳۹ اسپم اسکور: ۴

در‌این وب سایت می‌تواند نام نویسی نمائید و نوشته ی علمی ای نوشته منتشر نمائید و در آن نوشته ی علمی به وبسایت آیتم نظرتان پیوند دهید، دقیقا مانند ریپورتاژی که در یک وبسایت منتشر میکنید.

همچنان سفارش میکنم که یک مقاله کیفیت عالی و غیر اسکن را در تارنما منتشر فرمائید تا فیض بهتری از پیوند سازی اخذ فرمائید.

۳- بک لینک و پیوند بدون پول از strikingly.com
جور پیوند: تارنما ساز اتوریتی : ۹۱ اسپم اسکور: ۱

یک تارنما ساز فرنگی که از اتوریتی بالایی شامل است، در وبسایت نام نویسی نمایید و به تعداد دلخواه وب سایت تولید فرمایید نشانی هر سایتی ساخت میکنید به صورت پایین خواهد بود.

example.strikingly.com

در واقعیت همانند تولید یک وبلاگ میباشد البته این توشه در یک سیستم تارنما ساز که قابلیت و امکان پباده سازی اضافه در مشت شماست و می‌توانید یک تارنما بی نقص داشته باشید.

پس از ایجاد تولید می‌توانید صفحاتی را به طور استاتیک تولید نمائید و از آن به سایتتان لینک و پیوند دهید مانند برگه در رابطه ما، و همینطور میتوانید در بخش وبلاگ تارنما مطالبی را منتشر نمائید و از مطالب هم لینک و پیوند فالو اخذ فرمائید.

۴- بک لینک و پیوند بدون پول از intensedebate.com
گونه لینک و پیوند: پروفایلی اتوریتی : ۷۷ اسپم اسکور: ۵

یک وب سایت با اتوریتی بالا برای ایجاد لینک و پیوند پروفایلی، وارد وب سایت گردید و در آن نام نویسی فرمایید و بعد از آن در بخش حساب وارد نصیب پروفایل گردید و بخش نشانی وب سایت را لبریز نمائید، این چنین یک لینک و پیوند فارغ از انکرتکس به سایتتان اخذ می‌کنید، بها اینگونه پیوند ها به مراتب بیش تر از قبلی میباشد.

۵- بک پیوند بدون‌پول از intensedebate.com
مدل لینک و پیوند: پروفایلی اتوریتی : ۸۶ اسپم اسکور: ندارد

نخست در تارنما عضو گردید با حساب گوگل یا این که حساب فیسبوک نیز می توانید در وبسایت وارد گردید پس از انجام موردها فوق به بخش حساب و نصیب پروفایل وارد گردید.

در نصیب edit profile توضیحاتی درباره ی اینترنت سایتتان نوشته و به محتوا هایی که میخواهید لینک و پیوند دهید و در انتها بر روی save profile کلیک فرمائید.

۶- بک لینک و پیوند بدون‌پول از livejournal.com
جور پیوند: پروفایلی اتوریتی : ۹۲ اسپم اسکور: ۲

در‌این وبسایت عضو گردید یا این که می‌توانید با حساب گوگل خودتان وارد تارنما گردید بعداز عضویت در تارنما به نصیب پروفایل بروید.

در بخش BIO توضیحاتی در زمینه ی اینترنت سایتتان بنویسید و سایت خودتان را معرفی فرمایید و در بخش WEB PAGE در نصیب LINK نشانی اینترنت سایتتان را بنویسید و در نصیب NAME کلمه و واژه کلیدی آیتم نظرتان را که می‌خواهید به وبسایتتان پیوند دهید را بنویسید و در غایت بر روی SAVE CHANGES کلیک نمائید.

۷- بک پیوند از wix.com
دسته پیوند: تارنما ساز اتوریتی : ۹۴ اسپم اسکور: ۲

درین وبسایت نخست عضو گردید همینطور میتوانید با حساب گوگل خویش وارد سایت گردید ، یک بلاگ با گزینش template دلخواهتان گزینش کرده و وارد نصیب editor گردید در وبلاگتان توضیحاتی درباره‌ی اینترنت سایتتان نوشته و به سایتتان پیوند دهید

۸- بک لینک و پیوند بدون پول از fikket.com
گونه پیوند: وبسایت ساز اتوریتی : ۴۹ اسپم اسکور: ۳۳

در‌این وبسایت نام نویسی کرده و پس از انجام پروسه نام نویسی بر روی مورد My public page کلیک فرمائید بر روی edit my layout کلیک کرده در نصیب URL میتوانید یوزر نیم خودتان را به دلخواهتان گزینش فرمایید در نصیب name تیتر را برای برگه انتخاب فرمایید و در نصیب description توضیحاتی را درباره‌ی اینترنت سایتتان نوشته با تگ a به طور پایین

ancher text

می‌توانید با آنچر تکست گزینه نظرتان به سایتتان پیوند دهید و یا این که در نصیب home page نشانی اینترنت سایتتان را درج فرمایید ، پس از انجام شغل های فوق url شما به طور پایین خواهد بود.

username.fikket.com

۹- بک لینک و پیوند مجانی از codecademy.com
گونه لینک و پیوند: پروفایلی اتوریتی : ۸۶ اسپم اسکور: ۲۸

طریق تثبیت لینک و پیوند = در آغاز درین سایت عضو گردید و بعد از آن ازعضویت به لینک و پیوند تحت مراجعه نمایید
https://www.codecademy.com/account

در نصیب Website نشانی سایتتان را نوشته و در آخر بر روی Update profile کلیک فرمائید

۱۰- بک پیوند از edocr.com
مدل پیوند: پروفایلی اتوریتی : ۶۹ اسپم اسکور: ۱

بک پیوند فالو و با آنچر تکست شما خواهد بود.

در‌این وبسایت نام نویسی نمایید و یا این که میتوانید با حساب گوگل خویش در‌این وب سایت وارد گردید پس از انجام نام نویسی به پیوند پایین مراجعه‌کنید.

https://www.edocr.com/account/edit/profile

در نصیب Display Name اسم خودتان و یا این که اینترنت سایتتان را وارد نمائید در نصیب Your Profile URL اسم اکانت کاربری خودتان را می‌توانید گزینش فرمائید ، در نصیب Bio میتوانید توضیحاتی را درباره‌ی اینترنت سایتتان نوشته و واژه و کلمه کلیدی آیتم نظرتان را به سایتتان پیوند دهید بر روی Save کلیک فرمایید تا داده ها ذخیره شوند.

نشانی پروفایل شما پس از انجام شغل های فوق به طور ذیل خواهد بود.
https://www.edocr.com/user/username

۱۱- بک پیوند از وب سایت blogspot.com
جور لینک و پیوند: پروفایلی اتوریتی : ۹۹ اسپم اسکور: ندارد

سیستم بلاگ دهی دارای شهرت وب لاگ اسپات که به شما این قابلیت را می‌دهد که در آن وب لاگ ساخت نمائید و در مطالبی که منتشر می‌کنید لینک و پیوند فالو تولید فرمایید، مسلما در پیوند سازی های خویش از این وبسایت به کار گیری نمائید.

۱۲- بک پیوند از تارنما emyspot.com
گونه لینک و پیوند: وبلاگی اتوریتی : ۵۳ اسپم اسکور: ۵

این وب سایت از گونه سیستم بلاگ دهی میباشد که می توانید با تثبیت در آن مطالب خویش را به طور ریپورتاژ خبری منتشر کرده و به وبسایت خویش لینک و پیوند بدهید.

۱۳- بک پیوند از تارنما discogs.com
دسته پیوند: پروفایلی اتوریتی : ۹۱ اسپم اسکور: ۲

در ‌تارنما ذیل عضو گردید، همینطور می توانید با gmail خویش نیز میتوانید درین تارنما به سادگی تثبیت‌اسم فرمائید.
discogs.com/settings/user

در نصیب Profile optional توضیحاتی راجع به اینترنت سایتتان وارد کرده و در نصیب Home Page optional نشانی اینترنت سایتتان را وارد نمایید.

پس از احتکار کردن این روند نشانی اکانت کاربری شما به طور تحت خواهد بود.
https://www.discogs.com/user/user-name

۱۴- بک پیوند از تارنما teamspeak.com
دسته لینک و پیوند: پروفایلی اتوریتی : ۷۶ اسپم اسکور: ۱

در‌این فروم تثبیت‌اسم کرده و پروفایل خویش را بی نقص فرمائید نشانی اینترنت‌تارنما را در نصیب home page وارد فرمایید.

۱۵- بک پیوند از torgi.gov.ru
دسته پیوند: پروفایلی اتوریتی : ۵۸ اسپم اسکور: ۱

در‌این فروم تثبیت‌اسم کرده و پروفایل خویش را بی نقص فرمایید نشانی اینترنت‌وب سایت را در نصیب home page وارد نمائید. این بک لینگ از یک وب سایت ارگانی می‌باشد که اعتبار بالایی داره و تاثیر نیکی روی ارتقاء اعتبار تارنما خواهد داشت.

۱۶- بک لینک و پیوند از وب سایت simplesite.com
دسته پیوند: پروفایلی اتوریتی : ۸۹ اسپم اسکور: ۱

این اینترنت‌تارنما یک خدمت وب لاگ دهی میباشد، در‌این وب سایت عضو گردیده (میتوانید با حساب فیسبوکتان نیز وارد گردید) و در بلاگ خودتان به سایتتان لینک و پیوند بدهید.

۱۷- lonelyplanet.com
مدل پیوند: پروفایلی اتوریتی : ۹۲ اسپم اسکور: ۱

در سایت به طور بی واسطه نام نویسی کرده و یا این که با حساب google خویش وارد گردید.

بعداز تثبیت‌اسم به بخش Settings رفته و داده ها کاربری خویش را بدون نقص فرمائید، در نصیب Intro توضیحاتی در باب اینترنت‌تارنما خودتان وارد نمایید و در نصیب Link نشانی اینترنت‌وب سایت خویش را وارد فرمائید.

این بک لینک و پیوند از گونه پروفایلی و از تارنما با اعتبار بالا میباشد، بهتر میباشد توضیحات مربوط به سایتتان را در کنار بک لینک و پیوند بنویسید.

۱۸- educationalimpactblog.com
دسته پیوند: وبلاگی اتوریتی : ۷۲ اسپم اسکور: ۵۰

این بک لینک و پیوند از یک سیستم وب لاگ دهی فرنگی میباشد که اعتبار بالایی داشته البته در عین حالا اسپم اسکور نسبتا بالایی دارااست، البته به دلیل طبیعی بودن لینک و پیوند سازی، بهتر میباشد که متعددی پاکیزه و پاک فعالیت نکنید.

۱۹- بک لینک و پیوند دانشگاهی از تارنما blogs.stlawu.edu
مدل لینک و پیوند: کامنت اتوریتی : ۶۳ اسپم اسکور: ۱

بک پیوند توانمند از یک وب سایت دنشگاهی، به طور کامنت داخل صفحه ها داخلی تارنما میتوانید واژه کلیدی خویش را با پیوند موردنظرتان به طور تگ a ارسال نمایید.

۲۰- ۵۰۰px.com
دسته پیوند: پروفایلی اتوریتی : ۸۷ اسپم اسکور: ۱

در‌این اینترنت‌تارنما تثبیت‌اسم فرمائید. میتوانید با حساب گوگل خویش در‌این وبسایت وارد گردید پس از انجام تثبیت‌اسم بر روی دکمه complete your profile کلیک فرمایید در بخش About توضیحاتی در زمینه ی اینترنت‌تارنما خودتان نوشته و در نصیب website نشانی اینترنت سایتتان را درج فرمائید.

پس از انجام شغل های فوق نشانی پروفایل شما به طور تحت خواهد بود.

https://500px.com/username

سفارش آخری
همچنان تاکید میکنم که برای پیوند سازی استراتژی داشته باشید و هر سایتی که قابلیت و امکان لینک و پیوند سازی در آن آماده می باشد را برای لینک و پیوند سازی تعیین نکنید، وبسایت های معرفی گردیده در‌این بخش هم لزوما کلیه برای شما مطلوب نیستند.

برچسب ها سئو در مشهد ,
نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 0

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 225
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 19
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 94
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 229
 • بازدید ماه : 597
 • بازدید سال : 3225
 • بازدید کلی : 7895
 • کدهای اختصاصی